Advertisement
Novinky
Oblíbené
Anketa
Kupujete si typový projekt?
  
Odkazy
Vyhledávání
Přihlášení
Jméno
Heslo
Zapamatovat
Zapomenuté heslo?
NovinkyProjektyKontakt
NovinkyProjektyKontakt
Vítejte v ateliéru Arché
Společnost ARCHÉ ateliér s.r.o. Vám nabízí komplexní služby v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, úplnou inženýrskou činnost při realizaci investičních akcí i další činnosti související.

Stěžejním zaměřením firmy jsou projektové služby od architektonických návrhů, přes projekty pro územní a stavební řízení až po prováděcí dokumentace staveb. Máme zkušenosti také s nestandardními technickými postupy a nebráníme se méně běžným řešením. Flexibilita našich projektantů a jejich konstrukční a komunikační schopnosti jsou těmi důvody, pro něž jsme v posledním období stále častěji vyzýváni ke spolupráci na výjimečných stavbách rovněž architekty zvučných jmen.

Souběžně se zpracováním projektové dokumentace probíhá nezbytná inženýrská činnost, vrcholící obvykle autorským nebo technickým dozorem nad průběhem prací na stavbě. Dále poskytujeme poradenskou a konzultační činnost, provádíme a zabezpečujeme stavebně-technické a stavebně-vlhkostní průzkumy objektů.

Profesní struktura týmu

Jádrem firmy je zkušený a osvědčený autorský tým architektů a stavebních inženýrů, úzce spolupracující se skupinou projektantů dílčích specializací (statika, zdravotechnika, plynoinstalace, vytápění,vzduchotechnika, klimatizace, elektroinstalace atd.). Celá projektová skupina pracuje obvykle v počtu 8-10  projektantů v závislosti na rozsahu a složitosti řešené problematiky každé jednotlivé zakázky.

Cíl společnosti

Hlavním cílem společnosti ARCHÉ ateliér s.r.o. je vysoká úroveň poskytovaných služeb a to včetně formální stránky věci. Konstruktivní komunikace s investory i se všemi spolupracovníky je pro nás samozřejmostí a považujeme ji za základ dobrého výsledku společné práce. To je zřejmě také důvod, proč se k nám zákazníci s důvěrou vracejí.

Rozsah obvykle zpracovávaných stupňů projektové dokumentace

 • architektonický návrh stavby
 • objemová studie objektu k investičnímu záměru
 • projektová dokumentace k územnímu řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace k vyhledání dodavatele stavby
 • projektová dokumentace k provedení stavby vč. detailù
 • projektová dokumentace interiéru

Rozsah oborů projektové činnosti

 • bytové domy
 • rodinné domy
 • občanská výstavba (školská zařízení, objekty pro obchod i služby)
 • sportovní zařízení (sportovní areály, rehabilitační zařízení, koupaliště)
 • administrativní a prùmyslové objekty (kanceláře, firemní budovy, průmyslové haly)
 • dopravní a inženýrské stavby (parkoviště, komunikace, venkovní úpravy)
 • interiéry staveb
 • novostavby i rekonstrukce staveb

Rozsah obvykle zabezpečované inženýrské činnosti

 • obstarání vstupních podkladů pro projektovou činnost
 • zabezpečení prùzkumů nutných k vypracování dokumentace
 • kompletní inženýrská čiinnost v rámci územního řízení (projednání dokumentace súčastníky územního řízení + podání návrhu na vydání rozhodnutí oumístění stavby)
 • kompletní inženýrská činnost v rámci stavebního řízení (projednání dokumentace s účastníky stavebního řízení + podání žádosti o vydání stavebního povolení)
 • spolupráce při vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
 • výkon autorského dozoru nad dodržení architektonického a stavebního řešení stavby
 • výkon technického dozoru stavebníka

Spolupráce při kolaudačním řízení

 • průzkumy a posudky
 • vlastní vývoj
 • poradenská a konzultační činnost
 • dodávka staveb